10 września, 2020


Znajdź najlepsze oprocentowanie:
  • 9 miesięcy temu
  • Doxa

Ebay

Podatki powinny być możliwie niskie. Uważam tak nie dlatego, że jestem chciwy […]