10 września, 2020


Znajdź najlepsze oprocentowanie:
Ebay

Podatki powinny być możliwie niskie. Uważam tak nie dlatego, że jestem chciwy […]